Beteendeanalysgruppen

Kognitiv beteendeterapi | Rådgivning | Problemlösning | Utbildning | Handledning

Angående smittspridning coronavirus 

Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmanar vi dig som patient eller besökare hos oss att uppmärksamma tidiga symtom på eventuell infektion som hosta, feber eller svårt att andas/luftvägsbesvär. Även vid lätta symtom ska du avstå från ditt besök. I korthet gäller också minst två dagars symtomfrihet efter en sjukdomsperiod innan du gör ditt besök hos oss.Har du varit i kontakt med någon som smittats av coronavirus ska du inte komma till mottagningen.

Patienter som har remiss från Akademiska sjukhuset: Ta kontakt med din psykoterapeut via telefon eller mail för rådgivning om hur du ska hantera din behandling hos oss. Om du uteblir eller lämnar sent återbud pga din hälsa kommer vi inte att debitera patientavgiften, som vi annars har rätt till enligt reglerna som gäller för Region Uppsala. 

Region Uppsala har sedan mitten på maj 2020 godkänt att vi tillfälligt kan få genomföra besök digitalt. Du kommer överens med din psykoterapeut om vad som är en bra lösning för dig.

Från och med 1 dec 2020 går vi helt över till digitala möten.

Privata patienter eller patienter med remiss från privata vårdgivare: Om du är privat patient hos oss (inte kommer på remiss från Region Uppsala) kan vi vara så flexibla som situationen kräver. Din psykolog/psykoterapeut tar kontakt med dig inför ditt nästa bokade besök och tillsammans kan ni bestämma hur ni ska göra med din behandling.

Kenneth Nilsson, mottagningschef  (uppdaterad 2020-12-01)

PIA ARNELL   leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare kbt och specialist i klinisk psykologi

ELLINOR ÖBERG  leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare kbt och specialist i klinisk psykologi, baou-certifierad konsult

KENNETH NILSSON   leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare kbt, baou-certifierad konsult

___________________________________

Du når oss på e-post fornamn.efternamn@beteende.se eller skicka till info-adressen så sorterar vi till rätt mottagare. Skicka inte känsliga personuppgifter via e-post. Föredrar du att ringa så går det förstås att lämna meddelanden, tala gärna tydligt och säg det nummer du vill bli nådd på två gånger så att vi ringer tillbaka till rätt nummer.  För information om hantering av personuppgifter se här.

Vårdval psykoterapi Uppsala: aktuell information om möjlighet att ta emot nya patienter (efter remiss från specialistpsykiatrin) finns på 1177.se

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är vår utgångspunkt när det gäller psykoterapi och handledning av professionella yrkesutövare inom vård, omsorg och skola.

Det vetenskapliga och pragmatiska förhållningssättet inom KBT återfinns också i vår konsultverksamhet där vi bistår individer, grupper och organisationer med problemlösning, konflikthantering, stöd till chefer och ledare och insatser för att planera och genomföra förändringar i organisationer.

018 - 14 00 22 | info @ beteende.se

Sv Beteendeanalysgruppen AB, Kungsängsgatan 5 A, 753 22 Uppsala

knoslean_bagBeteendeanalysgruppen