Beteendeanalysgruppen

Kognitiv beteendeterapi | Rådgivning | Problemlösning | Utbildning | Handledning

Kognitiv beteendeterapi (KBT), problemlösning och rådgivning

Välkommen till Beteendeanalysgruppen i Uppsala. Vi erbjuder KBT, problemlösning och rådgivning i samband med psykisk ohälsa. Vi erbjuder också handledning och utbildning inom psykisk ohälsa och ger konsultationer till organisationer när det gäller beteendepåverkan och utveckling av prestationer.

PIA ARNELL   leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare kbt och specialist i klinisk psykologi

ELLINOR ÖBERG  leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare kbt och specialist i klinisk psykologi, baou-certifierad konsult

KENNETH NILSSON   leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare kbt, baou-certifierad konsult

___________________________________

Du når oss på e-post fornamn.efternamn@beteende.se eller skicka till info-adressen så sorterar vi till rätt mottagare. Skicka inte känsliga personuppgifter via e-post. Föredrar du att ringa så går det förstås att lämna meddelanden, tala gärna tydligt och säg det nummer du vill bli nådd på två gånger så att vi ringer tillbaka till rätt nummer.  För information om hantering av personuppgifter se här.

Vårdval psykoterapi Uppsala: aktuell information om möjlighet att ta emot nya patienter (efter remiss från specialistpsykiatrin) finns på 1177.se

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är vår utgångspunkt när det gäller psykoterapi och handledning av professionella yrkesutövare inom vård, omsorg och skola.

Det vetenskapliga och pragmatiska förhållningssättet inom KBT återfinns också i vår konsultverksamhet där vi bistår individer, grupper och organisationer med problemlösning, konflikthantering, stöd till chefer och ledare och insatser för att planera och genomföra förändringar i organisationer.

018 - 14 00 22 | info @ beteende.se

Sv Beteendeanalysgruppen AB, Kungsängsgatan 5 A, 753 22 Uppsala

knoslean_bagBeteendeanalysgruppen