Söker du psykoterapi (kognitiv beteendeterapi – KBT) hos oss är du välkommen att ta kontakt med psykolog Pia Arnell.

Du kan söka som privatperson och då behöver du förstås inte ha en remiss från någon annan vårdinstans utan är välkommen att kontakt oss direkt så får du aktuell uppgifter om tillgänglighet och kostnad. Du som är arbetsgivare och vill erbjuda anställda kontakt med psykolog och psykoterapeut är också välkommen att ta direktkontakt med oss.

Vi är anslutna till vårdval psykoterapi (Region Uppsala) gå till 1177.se för mer information. Remiss krävs från specialistpsykiatrin för att vi ska kunna ta emot patienter inom ramen för vårdvalet. Vi ger inte upplysningar om mottagna remisser per telefon eller mail pga hälso- och sjukvårdens sekretess om vi inte helt kan förvissa oss om att vi kommunicerar med rätt person.

Post- och besöksadress: Svenska Beteendeanalysgruppen AB, Kungsängsgatan 5 A, 753 22  Uppsala, telefon 018-14 00 22. I Uppsala city alltså, vid Forumtorget, några steg från Stora Torget, några minuters promenad från Uppsala Resecentrum.

INFORMATION: hantering av personuppgifter