Söker du psykoterapi (kognitiv beteendeterapi – KBT) hos oss är du välkommen att ta kontakt med psykolog Pia Arnell.

För information om möjligheten att ta emot inom ramen för vårdval psykoterapi (Landstinget i Uppsala län) gå till 1177.se . Din vårdgivare kan ha uppmanat dig att ta kontakt med oss för att få information om hur snart vi kan ta emot nya patienter, tänk på att vi inte kan ett helt säkert besked innan vi fått läkarens eller psykologens remiss med alla nödvändiga uppgifter. Om en remiss skickats till oss från din vårdcentral eller från Akademiska sjukhusets psykiatriverksamhet får du besked från oss via vanlig post eller telefon inom fem arbetsdagar om och när du kan komma för ett första besök. Vi ger inte upplysningar om mottagna remisser per telefon eller mail pga hälso- och sjukvårdens sekretess om vi inte helt kan förvissa oss om att vi kommunicerar med rätt person.

Post- och besöksadress: Svenska Beteendeanalysgruppen AB, Kungsängsgatan 5 A, 753 22  Uppsala, telefon 018-14 00 22. I Uppsala city alltså, vid Forumtorget, några steg från Stora Torget, några minuters promenad från Uppsala Resecentrum.