Psykologi

är vårt område – för individer, grupper och organisationer.

kontakt

Här finns: Kenneth Nilsson, Pia Arnell och Ellinor Öberg – alla leg psykologer, leg psykoterapeuter och handledare i kbt. Vi arbetar med psykoterapi (KBT), handledning, utbildning, rådgivning och konsultationer.

Besöks- och postadress är Beteendeanalysgruppen, Kungsängsgatan 5 A, 753 22  UPPSALA. Telefon 018-14 00 22. E-post skickar du till <förnamn.efternamn@beteende.se> (du sätter alltså in något av namnen ovan). Om du inte är helt säker på vem du söker så maila någon av oss bara, vi ser till att du hamnar rätt.

Tidigare hörde Beteendeanalysgruppen Stockholm ihop med oss men gör det inte längre. De finns numera här.